ORHANGAZİ SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ

Başkandan

Orhangazi Sanayicileri ve İşadamları Derneği olarak: Üyelerimize, yaşadığımız çevreye, toplumumuza, ülkemize karşı sorumluluklarımızın olduğunu biliyoruz.

Bu dönemdeki öncelikli hedefimiz, karar alma süreçlerinde etkili olmaktır.

Önceki dönemlerimizde olduğu gibi aynı şekilde bu dönemde de Üyelerimizin bilgilendirilmesine yönelik toplantı ve etkinlikler düzenlenmesine devam edilecektir. ORSİAD Üyelerinin yaşadığı sorunların ve sıkıntıların bilinmesi amacıyla sık sık biraraya gelinecek, sorunların çözümü aşamasında olanaklar dahilinde çözümün bir parçası, destekleyicisi olunacaktır.

İlçemizin kaynaklarından, olanaklarından yararlanan sanayiciler ve işadamları olarak ilçede yaşanan genel sorunlara da kayıtsız kalmayıp; ilçemizin ilgili kurumlarına, kişilerine, önderlerine öneriler ve katkılar sunma gayretinde bulunacağız.

İlçemizde Teknik Eğitim konusundaki yetersizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak  Orhangazi Meslek Yüksek Okulu ve Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi kurumları ile iyi iletişimin önünün açılmasını sağlayarak, aynı kurumlar ile koordineli çalışmalar içinde bulunulacaktır. Eğitim ortamındaki eksikliklerin giderilmesi için farklı düşünceler üreterek; olanakların zenginleştirilmesi noktasında katkılar sunulacak; bölgemizdeki sanayimizin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve sanayiye kazandırılması konusunda etkin olunacaktır.

İlçede yaşayan gençlerin meslek okullarına yönelmesi konusunda İlçe Milli Eğitimi'nin çabaları desteklenecektir.

İlçenin lokomotif kurumlarının başkan ve yöneticileri ile Orhangazi'nin yararına olacak şekilde iyi ilişkiler içinde bulunulacaktır. Ticaret ve Sanayi alanlarında yöremizin lokomotif kurumu olan Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket edilerek; yararlı, güzel, örnek gösterilecek ortak çalışmalara imza atılacaktır.